Từ khóa: Qatar

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

12/07/2018
Không còn là hoang mạc cằn cỗi, dự án rừng Sahara sẽ biến sa mạc Sahara thành một trang trại xanh sản xuất lương ...